Ντυμένα Κουμπιά

Εκτύπωση

Το BOMBE από το Νο 16 έως το Νο 50 με υλικά της Γερμανικής εταιρείας, ASTOR, καθώς και κάποια άλλα σχέδια.

Panda Ντυμένα κουμπιά